Inkomstenbelasting

Ook elektrische wagens ondergaan een beperking van de aftrek vanaf aj. 2028!

In het kader van de hervorming van de autofiscaliteit in de personenbelasting en de vennootschapsbelasting, wordt er ook ingegrepen in de aftrekbaarheid van de kosten van zgn. CO2-vrije wagens (bv. 100% elektrisch of op waterstof). Voor dergelijke wagens die vanaf 01.01.2027 aangekocht worden zullen de kosten niet langer 100% aftrekbaar zijn.

Voor wagens die worden aangeschaft vóór 01.01.2027 wijzigt er niets. De kosten van deze wagens blijven dus gedurende hun hele levenscyclus 100% aftrekbaar.

Voor wagens die worden aangeschaft vanaf 01.01.2027 wordt de aftrekbaarheid geleidelijk aan beperkt om in 2031 te landen op 67,5%. Het aftrekbaar percentage wordt voor de volledige looptijd bepaald aan de hand van het jaar waarin deze aangeschaft worden. De regeling ziet er concreet uit als volgt:

Aftrekpercentages CO2-vrije wagens
AanschaffingsjaarAanslagjaar (aj.)Aftrekpercentage
2027aj. 2028 e.v.95%
2028aj. 2029 e.v.90%
2029aj. 2030 e.v.82,50%
2030aj. 2031 e.v.75%
Vanaf 2031aj. 2032 e.v.67,50%

Bron: Wetsontwerp houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit

https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/2170/55K2170008.pdf