Inkomstenbelasting

Minder aftrek voor auto’s op benzine en diesel vanaf aanslagjaar 2026!

In welke mate de kosten van een auto op benzine of diesel (incl. hybrides) aftrekbaar zijn, zal de komende jaren nog steeds berekend worden op basis van de zgn. gramformule (120% – (0,5% x coëfficiënt x CO2-uitstoot)). Het maximale aftrekbare percentage zal echter geleidelijk aan dalen naar 0%. Hoe de regeling er concreet uitziet verschilt naargelang de datum waarop de wagen werd aangeschaft.

Aangeschaft vóór 01.07.2023. Voor deze wagens blijft de huidige regeling ook in de toekomst van toepassing. Het aftrekbaar percentage wordt dus bepaald aan de hand van de gramformule, met een minimale aftrek van 50% (40% bij een CO2-uitstoot ≥ 200) en een maximale aftrek van 100%. Voor plug-inhybride wagens aangeschaft tussen 01.01.2023 en 01.07.2023 zullen de brandstofkosten (benzine of diesel) slechts voor 50% aftrekbaar zijn.

Aangeschaft tussen 01.07.2023 en 31.12.2025. Ook voor deze wagens geldt aanvankelijk de huidige regeling (gramformule). Vanaf aj. 2026 treedt er echter een overgangsregeling (uitdoofscenario) in werking, waarbij er geen sprake meer is van een minimumaftrek en het maximale aftrekbaar percentage jaar na jaar afneemt. Vanaf aj. 2029 zijn de kosten van deze wagens niet meer aftrekbaar.

AanslagjaarAftrekbaarheid
2024 en 202550% tot 100%*
20260% tot 75%
20270% tot 50%
20280% tot 25%
20290%

*40% indien CO2-uitstoot >= 200

Aangeschaft vanaf 01.01.2026. De kosten van wagens op benzine of diesel die aangeschaft worden vanaf 01.01.2026 zullen niet meer aftrekbaar zijn.

Bron: Wetsontwerp houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit (https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/2170/55K2170008.pdf)

Voor wagens op benzine of diesel aangeschaft vóór 01.07.2023 wijzigt er in principe niets. Voor wagens die aangeschaft worden tussen 01.07.2023 en 31.12.2025 geldt er een overgangsregeling, waarbij het aftrekbaar percentage jaar na jaar afneemt. De kosten van wagens die vanaf 01.01.2026 worden aangeschaft zijn niet meer aftrekbaar.