Begeleiding bij opstart

Starters kunnen bij ons terecht voor advies en begeleiding bij de opstart van hun eenmanszaak of vennootschap. Wij helpen bij het voorbereiden van de oprichtingsakte en het financieel plan, brengen de inschrijving bij het ondernemingsloket in orde, regelen de BTW-activatie en de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds.

 Boekhouding en BTW
Wij voeren uw boekhouding of wij superviseren u bij het zelf inboeken van uw activiteit en dienen de nodige fiscale aangiften in na controle van uw inboekingen. Meerdere keren per jaar maken wij tussentijdse resultaten op en bespreken deze met u zodat er tijdig kan worden bijgestuurd en er kan worden nagekeken of er nog optimalisaties mogelijk zijn. Jaarlijks maken wij de winstberekening of jaarrekening op alsook de personenbelasting of vennootschapsbelasting. Bijgaand maken wij ook een balansanalyse op basis van de financiële ratio’s. Binnenkort zal u ook de mogelijkheid hebben om uw boekhouding online op te volgen en up-to-date te zijn van uw resultaten en openstaande klanten en leveranciers.

 KMO management
U kan ook bij ons terecht voor het opstellen van budgetten en begrotingen, het opmaken van financiële plannen in het kader van een kredietaanvraag alsook het onderhandelen met de banken, subsidieonderzoeken en subsidieaanvragen.

 Personenbelasting
Uiteraard verzorgen wij de personenbelasting van onze zelfstandige klanten maar ook particulieren kunnen bij ons terecht voor de opmaak van hun aangifte.

 Bemiddelen bij overnames
Wenst u uw eigen zaak over te laten of heeft u iets op het oog, dan kunnen wij u hierbij begeleiden. Wij kunnen u bijstaan met advies, maken een financieel plan op, onderhandelen met de banken, voeren een boekenonderzoek, 

❖ Fiscaal advies
Wij proberen de belastingdruk voor onze klant zo laag mogelijk te houden door binnen het kader van de wet, de mogelijke belastingverminderingen toe te passen en te optimaliseren. U kan ook bij ons terecht voor:

  • Bijstand bij fiscale controles
  • Opmaak en verdedigen van bezwaarschriften
  • BTW-advies
  • Due diligence
  • Optimalisatie bij verwerving van vastgoed
  • Successieplanning

❖ Familiale planning
U kan bij ons terecht voor advies en bijstand bij familiale planning, zowel privaatrechtelijk, vennootschapsrechtelijk en fiscaal.

❖ Bijzondere mandaten
Als accountant hebben wij de bevoegdheid om volgende controleopdrachten uit te voeren:

  • Opstellen verslag over staat van activa en passiva bij ontbinding
  • Opstellen verslag over staat van activa en passiva bij omzetting naar een andere vennootschapsvorm
  • Bijstand aan een vennoot in zijn of haar individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid
  • Beoordeling ruilverhouding bij fusie of splitsing van vennootschappen