Tonen 6 resultaat en)
Inkomstenbelasting

Vergroening van de autofiscaliteit

Het aanknopingspunt is: Aangekocht/ geleased vóór 2027: 100% aftrekbaar Aangekocht/ geleased vanaf 2027: aftrekbaar volgens jaar van aankoop Jaar aankoop Aftrekbaarheid voor volledige levensduur 2026 100% 2027 95% 2028 90% 2029 82,5% 2030 75% Vanaf 2031 67,5% Aangekocht/ geleased vóór 1 juli 2023: huidige aftrekregeling blijft van toepassing CO2 < 200g: gramformule (min. 50%, max …

Inkomstenbelasting

De terugbetaling van kosten op de fiches 281

Wanneer uw vennootschap aan u of uw werknemers onkostenvergoedingen betaalt, moet daarvan melding gemaakt worden op de loonfiches 281. De regels daarvoor zijn onlangs gewijzigd en in een recente circulaire (circ. 2022/C/62 van 29.06.2022) heeft de fiscus die wijziging becommentarieerd. Fiscale regels voor kostenvergoedingen Kostenvergoedingen. Wanneer u of een werknemer privé kosten maakt voor uw vennootschap, is de terugbetaling daarvan door haar geen …

BTW Inkomstenbelasting

Hoe uw eindejaarsgeschenken fiscaal optimaliseren?

U wilt uw zakenrelaties en personeel verrassen met een eindejaarsgeschenk, maar wel het liefst eentje waarbij ze geen fiscale kater oplopen, dat ook voor uw vennootschap aftrekbaar is en waarvan u de btw kunt recupereren. Hoe zit dat precies? Fiscaal ideaal geschenk zakenrelaties Relatiegeschenken: voor 50% aftrekbaar. Volgens de algemene regel is een eindejaarsgeschenk dat u aan …

Inkomstenbelasting

Twee maanden extra tijd voor betaling belastingen AJ 2022!

BETALINGSUITSTEL De fiscus verleent naar aanleiding van de energiecrisis een bijkomende termijn van twee maanden voor het betalen van de aanslagbiljetten personen-, vennootschaps- en rechtspersonenbelasting en bni voor aanslagjaar 2022. Wat moet u hierover weten?Betaaltermijn van twee naar vier maanden. Normaal gezien heeft u vanaf de verzending van het aanslagbiljet in principe twee maanden de tijd …

Inkomstenbelasting

Ook elektrische wagens ondergaan een beperking van de aftrek vanaf aj. 2028!

In het kader van de hervorming van de autofiscaliteit in de personenbelasting en de vennootschapsbelasting, wordt er ook ingegrepen in de aftrekbaarheid van de kosten van zgn. CO2-vrije wagens (bv. 100% elektrisch of op waterstof). Voor dergelijke wagens die vanaf 01.01.2027 aangekocht worden zullen de kosten niet langer 100% aftrekbaar zijn. Voor wagens die worden aangeschaft vóór 01.01.2027 wijzigt er …

Inkomstenbelasting

Minder aftrek voor auto’s op benzine en diesel vanaf aanslagjaar 2026!

In welke mate de kosten van een auto op benzine of diesel (incl. hybrides) aftrekbaar zijn, zal de komende jaren nog steeds berekend worden op basis van de zgn. gramformule (120% – (0,5% x coëfficiënt x CO2-uitstoot)). Het maximale aftrekbare percentage zal echter geleidelijk aan dalen naar 0%. Hoe de regeling er concreet uitziet verschilt …