Inkomstenbelasting

Vergroening van de autofiscaliteit

Het aanknopingspunt is:

 • Bij aankoop: datum ondertekening bestelbon
 • Bij leasing/ renting of huur: datum afsluiting contract
 1. Koolstofemissievrije auto (elektrisch of waterstof)

Aangekocht/ geleased vóór 2027: 100% aftrekbaar

Aangekocht/ geleased vanaf 2027: aftrekbaar volgens jaar van aankoop

Jaar aankoopAftrekbaarheid voor volledige levensduur
2026100%
202795%
202890%
202982,5%
203075%
Vanaf 203167,5%
 1. Plug-in hybride auto

Aangekocht/ geleased vóór 1 juli 2023: huidige aftrekregeling blijft van toepassing

CO2 < 200g: gramformule (min. 50%, max 100%)

CO2 > 200g of niet gekend bij DIV: 40% aftrekbaar

UITZONDERING: benzine- en dieselkosten worden beperkt tot max 50% aftrekbaar

Aangekocht/ geleased tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025: uitdoofscenario voor huidige aftrekregeling

 • Afschaffing minimumgrens 50% of 40% vanaf 01/01/2025
  • Daling bovengrens van 100% naar:
JaarBovengrens aftrekbaarheid
202575%
202650%
202725%
20280%

Aangekocht/ geleased vanaf 1 januari 2026: Kosten niet meer aftrekbaar

 1. Auto op fossiele brandstof

Aangekocht/ geleased vóór 1 juli 2023: huidige aftrekregeling blijft van toepassing

CO2 < 200g: gramformule (min. 50%, max 100%)

CO2 > 200g of niet gekend bij DIV: 40% aftrekbaar

Aangekocht/ geleased tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025: uitdoofscenario voor huidige aftrekregeling

 • Afschaffing minimumgrens 50% of 40% vanaf 01/01/2025
  • Daling bovengrens van 100% naar:
JaarBovengrens aftrekbaarheid
202575%
202650%
202725%
20280%

Aangekocht/ geleased vanaf 1 januari 2026: Kosten niet meer aftrekbaar