Registratiebelasting

Hervorming Vlaamse registratiebelasting op komst!

De Vlaamse regering heeft in haar zgn. Septemberverklaring van 27.09.2021 een aantal wijzigingen aan de registratiebelasting aangekondigd.
Aankoop enige eigen woning
Tariefdaling. Bij de aankoop van de ‘enige eigen woning’ (uw gezinswoning) zou het tarief van de registratiebelasting dalen van 6% naar 3%. Gaat u na de aankoop over tot een ingrijpende energetische renovatie of (gedeeltelijke) heropbouw, dan zou het tarief van 5% dalen naar 1%. Bedoeling is dat deze nieuwe tarieven van toepassing zijn op alle koopovereenkomsten afgesloten vanaf 01.01.2022. De datum van de authentieke akte is daarbij bepalend.
Afschaffing meeneembaarheid. Deze tariefdaling zou echter gepaard gaan met de afschaffing, vanaf 01.01.2024, van de zgn. meeneembaarheid (van maximum € 13.000) van de registratiebelasting die u betaald heeft bij de aankoop van een vorige woning. Tot deze datum heeft u als overgangsmaatregel de keuze tussen: de nieuwe tarieven van 3% of 1%, zonder meeneembaarheid; de oude tarieven van 6% of 5%, met neembaarheid.
Notariële akte pas tekenen in 2022? Dat kan u inderdaad een mooie besparing opleveren. Bij een woning van € 400.000 betaalt u dan in principe € 12.000 of € 20.000 (bij energetische renovatie/herbouw) minder registratiebelasting.  Heeft u recht op de ‘meeneembaarheid’ van registratiebelasting die u vroeger reeds betaald heeft, dan bekijkt u best samen met uw notaris wat voor u de beste optie is. Houd hierbij wel rekening met het feit dat de notariële akte binnen de vier maanden na ondertekening van het compromis moet getekend worden. Werd het compromis getekend vóór 01.09.2021, dan moet de notariële akte dus sowieso nog in 2021 getekend worden.
Aankoop tweede eigendom
Voor de aankoop van een tweede eigendom zou het tarief van de registratiebelasting stijgen van 10% naar 12%, eveneens met ingang vanaf 01.01.2022. Op de aankoop van bv. een tweede verblijf aan zee ter waarde van € 400.000 betaalt u vanaf 2022 dus € 8.000 extra registratiebelasting. U heeft er dus alle belang bij dat de notariële akte vóór 01.01.2022 getekend wordt.
Bron: https://www.vlaanderen.be/vlaamse-belastingdienst/nieuwsberichten/wijzigingen-verkooprecht-vanaf-1-januari-2022