Personenbelasting

Uitstel aangifte personenbelasting tot en met 20 juli 2021

FOD Financiën stuurde deze avond volgend bericht uit:

Wegens het noodweer is het invullen van de belastingaangifte via MyMinfin (Tax-on-web) niet mogelijk voor veel belastingplichtigen. Om hen de kans te geven om hun aangifte tijdig in te dienen, wordt de termijn verlengd tot en met 20 juli 2021 middernacht.