Corona

Telewerkregistratie opnieuw verplicht

Op het Overlegcomité van 17 november werd beslist om het telewerk weer te verplichten.

Tot 12 december: 4 dagen per week telewerk

Vanaf 13 december: 3 dagen per week

Voor niet-telewerkbare functies zal opnieuw een attest moeten afgeleverd worden aan het personeel en dit zal dit meegedeeld moeten worden aan de RSZ (https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/coronavirus/general/faq.htm). Vanaf 24 november zal deze tool terug online staan. Elke maand moet u een aangifte ingediend hebben tegen de zesde kalenderdag van de maand.

De gegevens die u moet registreren, hebben betrekking op de situatie op de eerste dag van de maand. Deze verplichting geldt niet voor werkgevers met minder dan 5 personen aan het werk. Het gaat niet alleen om personeelsleden maar ook om uitzendkrachten en consultants.

!!! De eerste aangifte zal betrekking hebben op een langere periode, nl. 20 november tot en met 31 december. Hiervoor zal u moeten kijken naar de situatie op 24 november. Deze aangifte kan ingediend worden tot 30 november.

Indien u hierover vragen heeft of u wenst dat wij deze aangifte voor u doen, aarzel dan niet om ons te contacteren.