Corona

Telewerkaangifte 2e kwartaal 2021


Sinds de coronapandemie is thuiswerk verplicht bij alle ondernemingen tenzij dit onmogelijk is. Indien thuiswerk niet kan worden toegepast, moeten de ondernemingen de nodige maatregelen nemen om de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon en het verplicht dragen van het masker. Het is verplicht de personeelsleden die niet kunnen telewerken een attest te bezorgen dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt.

Om meer en beter toezicht op de naleving te kunnen handhaven, moeten alle werkgevers vanaf april voor elke maand een aangifte doen via de website van de RSZ. Deze verplichting geldt voor alle werkgevers, behalve voor ondernemingen die verplicht volledig gesloten zijn. Volgende dient aangegeven te worden:

  • Het aantal personen werkzaam bij onderneming.
  • Het aantal personen werkzaam bij onderneming die een functie uitoefenen die niet telewerkbaar is.

Opgelet! Onder ‘personen werkzaam bij’ worden niet alleen de werknemers verstaan, maar ook andere categorieën van personen, zoals bijvoorbeeld uitzendkrachten, het personeel van een andere werkgever waarmee de onderneming structureel werkt, enz. Dit geldt ook indien er in uw onderneming personen op zelfstandige basis structureel aan het werk zijn (consultants, vennoten, …). Het gaat dus niet om punctuele aanwezigheden, zoals voor herstellingen, schoonmaak, onderhoud,…

De aangifte heeft betrekking op de situatie op de eerste werkdag van de maand en wordt uiterlijk ingediend op de zesde kalenderdag van de maand.

  • De situatie op de eerste werkdag van april 2021 is aan te geven op uiterlijk dinsdag 6 april 2021
  • De situatie op de eerste werkdag van mei 2021 is aan te geven op uiterlijk donderdag 6 mei 2021
  • De situatie op de eerste werkdag van juni 2021 is aan te geven op uiterlijk zondag 6 juni 2021

Meer info over het invullen van de aangifte vindt u op https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/coronavirus/index.htm

Hulp nodig bij het invullen van deze aangifte? Contacteer ons gerust.