Inkomstenbelasting

Twee maanden extra tijd voor betaling belastingen AJ 2022!

BETALINGSUITSTEL

De fiscus verleent naar aanleiding van de energiecrisis een bijkomende termijn van twee maanden voor het betalen van de aanslagbiljetten personen-, vennootschaps- en rechtspersonenbelasting en bni voor aanslagjaar 2022. Wat moet u hierover weten?
Betaaltermijn van twee naar vier maanden. Normaal gezien heeft u vanaf de verzending van het aanslagbiljet in principe twee maanden de tijd om deze te betalen. De fiscus geeft nu uitzonderlijk een algemeen betalingsuitstel van twee maanden voor alle aanslagbiljetten voor het aanslagjaar 2022. Aanslagbiljet pb Voor de aanslagbiljetten met verzending vanaf 14.11.2022 staat de nieuwe uiterste betaaldatum reeds vermeld in het blauwe kader. Aanslagbiljetten verzonden vóór 14.11.2022 zullen nog de gebruikelijke betaaltermijn van twee maanden vermelden. Ook hier heeft u echter automatisch vier maanden de tijd om te betalen, u hoeft hiervoor dus niets te doen. Is de verzenddatum bv. 15.09.2022, dan wordt de nieuwe uiterste betaaldatum 15.01.2023.        
Aanslagbiljet VenB. Voor deze aanslagbiljetten staat de nieuwe uiterste betaaldatum reeds vermeld, ongeacht de datum van verzending.
Betaalmoeilijkheden? Dan kan u een afbetalingsplan aanvragen. Dit kan via MyMinfin of via een brief aan één van de infocenters.
Bron: https://financien.belgium.be/nl/Actueel/energiecrisis-algemeen-betaaluitstel