Inkomstenbelasting

Ook elektrische wagens ondergaan een beperking van de aftrek vanaf aj. 2028!

In het kader van de hervorming van de autofiscaliteit in de personenbelasting en de vennootschapsbelasting, wordt er ook ingegrepen in de aftrekbaarheid van de kosten van zgn. CO2-vrije wagens (bv. 100% elektrisch of op waterstof). Voor dergelijke wagens die vanaf 01.01.2027 aangekocht worden zullen de kosten niet langer 100% aftrekbaar zijn. Voor wagens die worden aangeschaft vóór 01.01.2027 wijzigt er …

Corona

Telewerkregistratie opnieuw verplicht

Op het Overlegcomité van 17 november werd beslist om het telewerk weer te verplichten. Tot 12 december: 4 dagen per week telewerk Vanaf 13 december: 3 dagen per week Voor niet-telewerkbare functies zal opnieuw een attest moeten afgeleverd worden aan het personeel en dit zal dit meegedeeld moeten worden aan de RSZ (https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/coronavirus/general/faq.htm). Vanaf 24 …

Inkomstenbelasting

Minder aftrek voor auto’s op benzine en diesel vanaf aanslagjaar 2026!

In welke mate de kosten van een auto op benzine of diesel (incl. hybrides) aftrekbaar zijn, zal de komende jaren nog steeds berekend worden op basis van de zgn. gramformule (120% – (0,5% x coëfficiënt x CO2-uitstoot)). Het maximale aftrekbare percentage zal echter geleidelijk aan dalen naar 0%. Hoe de regeling er concreet uitziet verschilt …

Registratiebelasting

Hervorming Vlaamse registratiebelasting op komst!

De Vlaamse regering heeft in haar zgn. Septemberverklaring van 27.09.2021 een aantal wijzigingen aan de registratiebelasting aangekondigd. Aankoop enige eigen woning Tariefdaling. Bij de aankoop van de ‘enige eigen woning’ (uw gezinswoning) zou het tarief van de registratiebelasting dalen van 6% naar 3%. Gaat u na de aankoop over tot een ingrijpende energetische renovatie of …

Personenbelasting

Fiscus verstuurt formulieren voor bepalen van buitenlands ki

Indien u uw buitenlands(e) onroerend(e) goed(eren) reeds in een vorige aangifte in de personenbelasting heeft aangegeven, krijgt u in de loop van de maand juni een aangifteformulier van de fiscus om het buitenlandse kadastraal inkomen (ki) te bepalen. Wat moet u hierover weten? Onroerend goed aangekocht vóór 2021 De fiscus zal het ki van uw buitenlands …

Vacature

Boekhoudkundig medewerker gezocht

Wij zijn op zoek naar een toffe en gemotiveerde medewerker(ster) die instaat voor de boekhouding van A tot Y. Bij voorkeur heeft u al enkele jaren ervaring zodat u onmiddellijk kan bijspringen bij de voorbereiding van de aangiften vennootschapsbelasting en personenbelasting. Gezien wij een klein kantoor zijn, omvat deze functie ook wat administratief werk. Wij …

Corona

Telewerkaangifte 2e kwartaal 2021

Sinds de coronapandemie is thuiswerk verplicht bij alle ondernemingen tenzij dit onmogelijk is. Indien thuiswerk niet kan worden toegepast, moeten de ondernemingen de nodige maatregelen nemen om de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon en het verplicht dragen van het masker. …