BTW

Extra factuurvermelding bij btw verlegd!

Werken in onroerende staat aan een btw-plichtige factureert u met btw verlegd. Vanaf 1 januari 2023 moet u dan iets extra’s vermelden! Wat is dat?

Wie moet de btw voldoen? Dat is in principe altijd diegene die de goederen levert of de dienst verricht (art. 51, §1, 1° W.Btw) . Dat is m.a.w. de schuldenaar van de btw. Concreet betekent dit dat de leverancier of dienstverrichter zelf de verschuldigde btw moet aanrekenen op zijn factuur en die moet doorstorten aan de schatkist.

Behalve bij werken in onroerende staat? Ja, in dat geval geldt er onder bepaalde voorwaarden weliswaar, een uitzondering en moet de btw niet voldaan worden door de dienstverrichter, maar door de medecontractant. Dit is dan m.a.w. het stelsel van de verlegging van heffing.

Concreet? Dat kent u. De aannemer rekent dan geen btw aan op zijn factuur maar het is zijn klant die de btw zal moeten voldoen via zijn periodieke btw-aangifte. Op de factuur moet de aannemer dan verplicht vermelden: “Btw verlegd” (KB nr. 1, art. 20, §3) .

Nieuw vanaf 1 januari 2023. Vanaf dan zal de aannemer in geval van toepassing van de verleggingsregel de volgende vermelding moeten opnemen op zijn factuur (KB 26.10.2022, BS 10.11.2022, ed. 2, 10.11.2022, art. 13) :

“Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

Gevolg? Een klant die wel een btw-nummer heeft maar geen periodieke btw-aangiftes indient zoals o.m. een vrijgestelde kleine onderneming (art. 56bis W.Btw) , zal verplicht zijn, als er verkeerd gefactureerd wordt, om binnen een maand de aannemer ervan te verwittigen dat hij een factuur moet verkrijgen met aanrekening van btw in plaats van met btw verlegd.

Tip. Voor de aannemer is dat goed nieuws. Als hij immers ten onrechte met btw verlegd factureert, maar die vermelding heeft opgenomen op zijn factuur, dan is hij niet langer aansprakelijk voor de betaling van de btw, als diens klant niet binnen de maand heeft gereageerd. Het is dan de klant die aansprakelijk is voor de betaling van de verschuldigde btw, interesten en geldboeten.